Έκτοπη-Εξωμήτριος Κύηση

Οι κυήσεις που βρίσκονται εκτός της κοιλότητας της μήτρας περιγράφονται ως έκτοπες κυήσεις. Είναι σχετικά σπάνιες και εμφανίζονται με ποσοστό 1%-2% στο σύνολο των κυήσεων. Η πιο συνήθης τοποθεσία των έκτοπων κυήσεων είναι στη σάλπιγγα, αλλά μπορούν να εμφανιστούν και οπουδήποτε στην λεκάνη. Οι παράγοντες επικινδυνότητας αποτελούν το ιστορικό πυελικής φλεγμονής, το ιστορικό υπό-γονιμότητας και η αυξημένη ηλικία της μητέρας. Οι γυναίκες που είχαν μία έκτοπη κύηση στο παρελθόν διατρέχουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν ακόμα μία έκτοπη κύηση.

Ο υπέρηχος είναι η μόνη μέθοδος που παρέχει μία αξιόπιστη διάγνωση έκτοπης κύησης πριν τη χειρουργική επέμβαση. Στο κέντρο μας εξειδικευόμαστε στη διάγνωση έκτοπης κύησης με υπέρηχο. Σε κάποιες γυναίκες η έκτοπη κύηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή εσωτερική αιμορραγία και η έγκυρη και ακριβής διάγνωση βοηθά στην αποφυγή καθυστερήσεων στην περίπτωση επείγουσας χειρουργικής επέμβασης. Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες με έκτοπη κύηση παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα και δεν απαιτείται άμεση εγχείρηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο υπέρηχος βοηθά στον εντοπισμό των γυναικών εκείνων στις οποίες η έκτοπη κύηση είναι πιθανόν να επιλυθεί φυσικά χωρίς να τους προκαλέσει βλάβες. Στο κέντρο μας είμαστε στην πρώτη γραμμή της έρευνας στην διαχείριση της έκτοπης κύησης κι έχουμε αναπτύξει μία διαγνωστική προσέγγιση που βοηθά περισσότερες από το ένα τρίτο των γυναικών με έκτοπη κύηση να ξεπεράσουν την κατάσταση χωρίς να χρειάζονται εγχείρηση ή ιατρική αγωγή.

Επίσης έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάγνωση και διαχείριση σπάνιων και ασυνήθιστων μορφών έκτοπης κύησης όπως κύησης του τραχήλου, της διαμέσου και της ενδοτοιχωματικής. Εξειδικευόμαστε στη διάγνωση και διαχείριση της έκτοπης κύησης στη ουλή της Καισαρικής τομής.