Υπερηχογραφήματα Ουρογυναικολογίας

Στο κέντρο μας έχουμε τη δυνατότητα να διαγιγνώσκουμε τα προβλήματα του πυελικού εδάφους, όπως ακράτεια ουρών, κυστεοκήλη, εντεροκήλη ή πρόπτωση γεννητικών οργάνων με υψηλής ευκρίνειας υπερηχογράφημα που συμπληρώνει την κλασσική αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση. Με το τρισδιάστατο/τετραδιάστατο 3D/4D υπερηχογράφημα έχουμε τη δυνατότητα να απεικονίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα απασχολεί την ασθενή και να το κάνουμε κατανοητό όσο περίπλοκο και να είναι.